趙越王

仗鉞分疆夜澤雄
復尋覆轍速途窮
龍鍪龜弩毫釐異
鴉海鵝毛兩樣同

 

Triệu Việt Vương

Trượng việt phân cương Dạ Trạch hùng 
Phục tầm phúc triệt tốc đồ cùng 
Long mâu quy nỗ hào ly dị 
Nha hải nga mao lưỡng dạng đồng


Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Vững búa, chia bờ, Dạ Trạch hùng
Lại theo xe đổ chóng đường cùng
Nỏ rùa, long trảo dầu hơi khác
Lông ngỗng, bể Nha việc cũng đồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Búa bền, Dạ Trạch, chia bờ,
Lại theo xe đổ chóng vô đường cùng.
Nỏ rùa hơi khác móng rồng,
Bể Nha, lông ngỗng cũng đồng mất ngôi.

11.00
Trả lời