10/08/2022 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triệu Việt Vương
趙越王

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 15:06

 

Nguyên tác

仗鉞分疆夜澤雄
復尋覆轍速途窮
龍鍪龜弩毫釐異
鴉海鵝毛兩樣同

Phiên âm

Trượng việt[1] phân cương Dạ Trạch[2] hùng 
Phục tầm phúc triệt tốc đồ cùng 
Long mâu quy nỗ hào ly dị 
Nha hải[3] nga mao lưỡng dạng đồng

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Vững búa, chia bờ, Dạ Trạch hùng
Lại theo xe đổ chóng đường cùng
Nỏ rùa, long trảo dầu hơi khác
Lông ngỗng, bể Nha việc cũng đồng
Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Cái búa, cái rìu.
[2] Tên đầm nằm ở tỉnh Hưng Yên.
[3] Tức cửa biển Đại Nha (nay là cửa biển Liêu Hải, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Triệu Việt Vương