Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 19:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/10/2011 05:08

裴擒虎

柏臺簪筆抑權豪,
一滴何虧素節操。
更為平章存國體,
還同昔日解冤號。

 

Bùi Cầm Hổ

Bách đài trâm bút ức quyền hào,
Nhất trích hà khuy tố tiết thao.
Cánh vị bình chương tồn quốc thể,
Hoàn đồng tích nhật giải oan hào.


Bùi Cầm Hổ (1390-1483) người làng Đậu Liêu, huyện Thiên Lộc, nay là thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, là một vị quan triều đình nhà Lê Sơ, làm việc thời vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông. Ông nổi bật với những lần đi sứ sang nhà Minh và việc ngay thẳng can gián giúp vua Lê Thái Tông.

Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Bút trâm đài gián chống quyền hào
Trích biếm càng thêm rạng tiết cao
Giao thiệp bảo tồn uy thể nước
Khác chi ngày trước giải oan hào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngự đài vung bút chặn cường hào
Một giọt hoại sao khí tiết cao
Chức trọng lại càng tôn quốc thể
Giải oan như trước vẫn gầm gào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bút trâm can chống quyền hào,
Trích đày càng rạng tiết cao trung thần.
Chức cao tể tướng bảo tồn,
Giải oan ngày trước lúc còn hàn vi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời