31/07/2021 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bùi Cầm Hổ
裴擒虎

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 19:49

 

Nguyên tác

柏臺簪筆抑權豪,
一滴何虧素節操。
更為平章存國體,
還同昔日解冤號。

Phiên âm

Bách đài[1] trâm bút ức quyền hào,
Nhất trích hà khuy tố tiết thao.
Cánh vị bình chương[2] tồn quốc thể,
Hoàn đồng tích nhật giải oan hào[3].

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Bút trâm đài gián chống quyền hào
Trích biếm càng thêm rạng tiết cao
Giao thiệp bảo tồn uy thể nước
Khác chi ngày trước giải oan hào
Bùi Cầm Hổ (1390-1483) người làng Đậu Liêu, huyện Thiên Lộc, nay là thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, là một vị quan triều đình nhà Lê Sơ, làm việc thời vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông. Ông nổi bật với những lần đi sứ sang nhà Minh và việc ngay thẳng can gián giúp vua Lê Thái Tông.

Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Chỉ ngự sử đài. Dẫn tích thời Hán trong phủ ngự sử trồng nhiều cây bách có đàn quạ hoang vài ngàn co đến đậu vì thế gọi phủ ngự sử là bách đài hay ô đài.
[2] Chức tể tướng  thời  Hậu Lê.
[3] Ngày trước giải oan vẫn thét lên như hổ. Chỉ vụ án quan ngự sử Bùi Cầm Hổ giải oan cho người vợ bị quy tội đầu độc chồng khi cho chồng ăn cháo lươn bị ngộ độc mà chết. Theo Lê Quý Đôn trong sách Kiến văn tiểu lục "Hổ hét ra oai hồi mẹ đẻ, Cháo lươn giải oán cho người oan".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Bùi Cầm Hổ