Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 19:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/10/2011 05:09

潘天爵

紹平政績媿中材,
盡力回天齌怒雷。
設使憖遺無此老,
危機不待荔枝來。

 

Phan Thiên Tước

Thiệu Bình chính tích quý trung tài,
Tận lực hồi thiên tễ nộ lôi.
Thiết sử ngận di vô thử lão,
Nguy cơ bất đãi Lệ Chi lai.


Phan Thiên Tước người huyện Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông tham gia triều chính nhà Lê từ thời Lê Thái Tổ, làm chức Ngự sử, tính tình cương trực, khẳng khái. Sang thời Lê Thái Tông (niên hiệu Thiệu Bình), ông chuyển sang làm Chuyển vận sứ châu Cổ Đằng. Sau đó Lê Thái Tông lại gọi ông về làm Thị ngự sử. Ông vẫn làm việc một cách thẳng thắn không kiêng dè. Khi đó quốc tang Lê Thái Tổ chưa hết, đại thần Lê Thụ đã lấy vợ, làm nhà, những đại thần khác như Lê Định cùng 20 người cũng làm nhà - một việc trái phép, Phan Thiên Tước bèn dâng sớ hạch tội. Lê Thái Tông khen ông ngay thẳng nhưng cuối cùng bỏ qua cho những người bị hạch tội.

Năm 1435, Lê Thái Tông đã lớn hơn, bắt đầu ham chơi. Phan Thiên Tước làm sớ can ngăn. Lê Thái Tông xem sớ xong nổi giận, sai hoạn quan đến nhà ông trách hỏi. Ông đáp rằng: “Tôi chủ yếu là yêu vua, làm hết bổn phận mà thôi, có ngại gì chết.” Hôm sau, ông vào triều lại tâu lời can ngăn nữa. Lê Thái Tông vì vậy càng kính nể ông.

Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Thiệu Bình, chính trị uổng tài phô
Can gián vua càng nổi giận to
Trời ví không thương, còn lão ấy
Lệ Chi, nào đợi tới nguy cơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chính sự Thiệu Bình thẹn thị phi
Can vua nổi sấm giận ra uy
Ví trời muốn bỏ quên già ấy
Chẳng đợi nguy cơ tới Lệ Chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiệu Bình chính sự thị phi
Can vua nổi sấm ra uy giận rồi
Bỏ quên già ấy lòng trời
Nguy cơ chẳng đợi tới thời Lệ Chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời