20/01/2021 21:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phan Thiên Tước
潘天爵

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 19:17

 

Nguyên tác

紹平政績媿中材,
盡力回天齌怒雷。
設使憖遺無此老,
危機不待荔枝來。

Phiên âm

Thiệu Bình[1] chính tích quý trung tài,
Tận lực hồi thiên tễ nộ lôi.
Thiết sử ngận di vô thử lão,
Nguy cơ bất đãi Lệ Chi lai.

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô

Thiệu Bình, chính trị uổng tài phô
Can gián vua càng nổi giận to
Trời ví không thương, còn lão ấy
Lệ Chi, nào đợi tới nguy cơ
Phan Thiên Tước người huyện Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông tham gia triều chính nhà Lê từ thời Lê Thái Tổ, làm chức Ngự sử, tính tình cương trực, khẳng khái. Sang thời Lê Thái Tông (niên hiệu Thiệu Bình), ông chuyển sang làm Chuyển vận sứ châu Cổ Đằng. Sau đó Lê Thái Tông lại gọi ông về làm Thị ngự sử. Ông vẫn làm việc một cách thẳng thắn không kiêng dè. Khi đó quốc tang Lê Thái Tổ chưa hết, đại thần Lê Thụ đã lấy vợ, làm nhà, những đại thần khác như Lê Định cùng 20 người cũng làm nhà - một việc trái phép, Phan Thiên Tước bèn dâng sớ hạch tội. Lê Thái Tông khen ông ngay thẳng nhưng cuối cùng bỏ qua cho những người bị hạch tội.

Năm 1435, Lê Thái Tông đã lớn hơn, bắt đầu ham chơi. Phan Thiên Tước làm sớ can ngăn. Lê Thái Tông xem sớ xong nổi giận, sai hoạn quan đến nhà ông trách hỏi. Ông đáp rằng: “Tôi chủ yếu là yêu vua, làm hết bổn phận mà thôi, có ngại gì chết.” Hôm sau, ông vào triều lại tâu lời can ngăn nữa. Lê Thái Tông vì vậy càng kính nể ông.

Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Niên hiệu đời vua Lê Thái Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Phan Thiên Tước