Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2016 14:40

李南帝

南征北拒欲經綸
草昧規模暫濟屯
典澈風波深夜起
空期世祚萬千春

 

Lý Nam Đế

Nam chinh bắc cự dục kinh luân 
Thảo muội quy mô tạm tế truân 
Điển Triệt phong ba thâm dạ khởi 
Không kỳ thế tộ vạn thiên xuân


Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Đánh Nam chống Bắc muốn kinh luân
Khuôn phép đơn sơ hoạ tiến dần
Điển Triệt đêm khuya dồn sóng gió
Còn đâu vận nước vạn ngàn xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đánh Nam chống Bắc kinh luân,
Đơn sơ phép nước tiến dần hoạ ngay.
Sóng khuya Điển Triệt dữ thay!
”Vạn Xuân” vận nước ngàn ngày còn đâu.

14.00
Trả lời