12/08/2020 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Nam Đế
李南帝

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 14:40

 

Nguyên tác

南征北拒欲經綸
草昧規模暫濟屯
典澈風波深夜起
空期世祚萬千春

Phiên âm

Nam chinh bắc cự dục kinh luân 
Thảo muội quy mô tạm tế truân 
Điển Triệt[1] phong ba thâm dạ khởi 
Không kỳ thế tộ vạn thiên xuân

Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Nguyễn Quang Tô, Hoàng Khôi

Đánh Nam chống Bắc muốn kinh luân
Khuôn phép đơn sơ hoạ tiến dần
Điển Triệt đêm khuya dồn sóng gió
Còn đâu vận nước vạn ngàn xuân
Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Tên hồ, nay là huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Lý Nam Đế