Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Tô Hiến Thành (3)

Đăng bởi Mặc Am vào 25/07/2020 15:09

蘇憲誠

義重財輕是丈夫,
伊周心迹世間無。
臨終一語猶金石,
星日爭輝四輔圖。

 

Tô Hiến Thành

Nghĩa trọng tài khinh thị trượng phu,
Y Chu tâm tích thế gian vô.
Lâm chung nhất ngữ do kim thạch,
Tinh nhật tranh huy tứ phụ đồ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Trọng nghĩa khinh tài, đúng trượng phu
Thế gian đâu thấy dạ Y, Chu
Lâm chung, lời trối như vàng đá
Sánh với gương xưa: Tứ phụ đồ

54.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Trượng phu trọng nghĩa rẻ khinh tiền
Giúp nước phò vua một dạ chuyên
Lời nói ngàn vàng khi hấp hối
Gương trong tranh sáng với người hiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời