Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Mị Châu (1)

Đăng bởi bruce lee vào 21/10/2011 05:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/10/2011 20:07

媚珠

龜爪靈機已暗摧,
鵝毛錦褥尚招來。
願為珠玉彰忠信,
洗滌猶須井水杯。

 

Mị Châu

Quy trảo linh cơ dĩ ám tồi,
Nga mao cẩm nhục thượng chiêu lai.
Nguyện vi châu ngọc chương trung tín,
Tẩy địch do tu tỉnh thuỷ bôi.


Nguồn: Thơ văn Tự Đức (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1996

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Lẫy nỏ Kim Quy lấy trộm xong
Lần theo lông ngỗng rắc đường cùng
Ngọc châu hoá kiếp thân trung tín
Nước giếng thành Loa rửa sáng trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lẫy nỏ Kim Quy đã gãy rồi,
Lần theo lông ngỗng rắc đường thôi,
Nguyện làm châu ngọc đời trung tín,
Nước giếng thành Loa rửa sáng ngời.

22.00
Trả lời