12.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 24/03/2015 14:42 bởi tôn tiền tử
Huỳnh Quỳ (27/6/1828 - 17/4/1926) hiệu Hướng Dương, người đời thường gọi là Tú Quỳ vì chỉ đỗ Tú tài, là là nhà giáo, nhà thơ Việt Nam thời Nguyễn. Theo gia phả hệ tộc Huỳnh (hay Hoàng) ở Giảng Hoà, sinh dưới triều vua Minh Mạng, tại Giảng Hoà, xã Lộc Quý, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Nội ông, cha ông (Huỳnh Kim Cang) và ông đều đỗ Tú tài. Mặc dù ông đi thi mấy lần và luôn đỗ đầu (đỗ lần đầu năm 19 tuổi). Vì thế, ông được người đời gọi là Tú Quỳ.

Ông không ra làm quan, tuy được triều đình Huế bổ dụng. Suốt đời ông chỉ ham phiêu du khắp các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, đi đến đâu ông cũng mở trường dạy học và làm thơ phúng thích. Học trò ông có nhiều người giỏi. Về già ông nghỉ dạy, vui thú ruộng vườn, nhưng vẫn tiếp tục sáng tác.…