Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2014 02:33

Động đào mở khoá dễ ai hay
Ngó tựa Thiên Thai cảnh đẹp thay
Róc rách một dòng khe cuốn gió
Rỡ ràng năm sắc đá chen mây
Cờ tiên cuộc trải vòng kim cổ
Thơ thánh câu đề giọng tỉnh say
Ướm hỏi chủ nhân đâu vắng tá
Bích đào còn đó động còn đây


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004