Xem cảnh Lam Sơn cũng lạ thường
Ngàn xưa trải mấy cuộc tang thương
Sông Lương nước biếc quanh sườn núi
Nền cũ rêu xanh kín bức tường
Một rặng đá mây in vẻ đẹp
Mấy trùng cây cỏ đượm mùi hương
Nhà Lê phát tích đâu đây nhỉ
Cung điện lâu đài bóng tịch dương


Núi Phật Huỳnh có lăng vua Lê.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]