14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
32 bài thơ, 16 bài dịch
Tạo ngày 21/12/2014 09:28 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 21/12/2014 10:14 bởi hongha83
Vũ Minh Am (1932-) là nhà văn, nhà thơ và dịch giả văn học Việt Nam. Ông quê ở Cự Trữ, Phương Định, Trực Ninh, Nam Định. Nguyên là kiến trúc sư. Vũ Minh Am là Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Kiến trúc sư, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Nam Định, hiện là Phó giám đốc Công ty tư vấn kiến trúc Nam Định. Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nam Định.

Tác phẩm:
- Cột cờ Nam Định (kiến trúc, tác phẩm phục chế, được giải thưởng kiến trúc của tỉnh Nam Định)
- Mùa xuân (truyện ngắn - in chung, NXB Văn học, 1962)
- Quả đương mùa (thơ - in chung, NXB Tác phẩm mới, 1985)
- Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm (dịch chung, Hội Văn học nghệ thuật Nam Định, 1995)
- Thơ các vua Trần (dịch chung, Hội Văn học nghệ thuật Nam Định, 1996)
- Lặng lẽ tình yêu (thơ và thơ dịch, NXB Hội nhà văn, 2005)

 

Lặng lẽ tình yêu (2005)

Thơ dịch tác giả khác