Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2014 13:57

Vượt mỏi nghìn trùng chưa tới biển
Đọng cửa sông này, nước lợ thôi
Chả lẽ lững lờ suông nhạt mãi
Chút mặn rốt lòng kết muối phơi


10 - 1996
Nguồn: Lặng lẽ tình yêu (thơ), Vũ Minh Am, NXB Hội nhà văn, 2005