Em gửi cho anh một bông cúc trắng
Vườn xưa, hoa nở ân tình
Sắc rất thanh cao huơng rất đượm
Lòng em - hoa ấy đợi chờ anh

Một bông hoa thôi đủ hiểu lòng nhau
Dù xa cách và nhiều điều chưa nói được
Có thể rồi đây còn cách xa hơn trước
Nhưng tình yêu, mãi mãi ban đầu


1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]