Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Am (1 bài)
Tạo ngày 01/04/2022 19:32 bởi tôn tiền tử
Trần Doãn Đạt 陳尹達 (1822-?) trước tên Trần Đình Khanh 陳廷卿 sau đổi là Doãn Đạt, quê xã Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông đỗ cử nhân năm Nhâm Tí (1852), đỗ phó bảng năm Nhâm Tuất (1862), làm đến Án sát. Ông là thân sinh tam nguyên Trần Bích San, giao du thân mật với hoàng giáp tam đăng Phạm Văn Nghị.