Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2015 18:29

Mai Châu ngỏ cửa chờ ai
Thắt lưng sơn nữ xanh vời vợi xanh
Gió khuya lay nhẹ lá cành
Mà nghe tình đã... tròng trành Mai Châu


5 - 2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]