12/06/2024 22:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm xúc Mai Châu

Tác giả: Vũ Minh Am

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2015 18:29

 

Mai Châu ngỏ cửa chờ ai
Thắt lưng sơn nữ xanh vời vợi xanh
Gió khuya lay nhẹ lá cành
Mà nghe tình đã... tròng trành Mai Châu
5 - 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Am » Cảm xúc Mai Châu