Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2014 14:40

Chẳng háo của chua mà nhớ nhót
Vườn em, cây trái có sai mùa?
Thời tiết thuận mưa lành nắng ngọt
Chớm heo rồi quả "dứ" chín chưa?


8 - 1996
Nguồn: Lặng lẽ tình yêu (thơ), Vũ Minh Am, NXB Hội nhà văn, 2005