Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/12/2014 20:16

Sân im cửa đóng, trường sơ tán
Cỏ mọc quanh thềm lấn lối đi
Cành bàng bom tiện từ thu trước
Bỗng bật chồi xanh đợi trẻ về


Năm đánh Mỹ - 1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]