Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2014 20:16

Sân im cửa đóng, trường sơ tán
Cỏ mọc quanh thềm lấn lối đi
Cành bàng bom tiện từ thu trước
Bỗng bật chồi xanh đợi trẻ về


Năm đánh Mỹ - 1968
Nguồn: Lặng lẽ tình yêu (thơ), Vũ Minh Am, NXB Hội nhà văn, 2005