Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2015 21:42

Hỏi  người, "áo gấm đi đêm"
Thẻ bài ngà có gối êm má hồng
Kiếp sau Người hoá làm thông
Có cho nhịp phác theo không... ca trù?


8-2004
Nguồn: Lặng lẽ tình yêu (thơ), Vũ Minh Am, NXB Hội nhà văn, 2005