Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2015 21:42

Hỏi  người, "áo gấm đi đêm"
Thẻ bài ngà có gối êm má hồng
Kiếp sau Người hoá làm thông
Có cho nhịp phác theo không... ca trù?


8-2004

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]