Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2014 14:29

Sung già ngả sẫm bờ ao
Cho đàn đom đóm lạc vào đêm sâu
Con thơ thẩn cạnh giàn trầu
Chập chờn bóng lá tìm đâu thấy dì!


2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]