Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2014 14:29

Sung già ngả sẫm bờ ao
Cho đàn đom đóm lạc vào đêm sâu
Con thơ thẩn cạnh giàn trầu
Chập chờn bóng lá tìm đâu thấy dì!


2002
Nguồn: Lặng lẽ tình yêu (thơ), Vũ Minh Am, NXB Hội nhà văn, 2005