Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2014 14:07

Mấy chùm mây trắng đậu tầng cao
Huơng bưởi vườn ai nở ngọt ngào
Làng cũ mỗi năm về mỗi bận
Hoa xoan đợi tím cả bờ ao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]