Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2015 18:31

Chiều nhạt loi thoi chút nắng gầy
Thơ không hồn cốt rượu không say!
Chợt giấc phòng khuya hơi gió thoảng
Hương nhài cứu rỗi cả đêm nay


8 - 2003
Nguồn: Lặng lẽ tình yêu (thơ), Vũ Minh Am, NXB Hội nhà văn, 2005