Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2014 14:35

Đông chí, Đại hàn không có rét
Thanh minh, Cốc vũ trời không mưa!
Cái vô tri thời tiết
Trớ trêu nóng lạnh chẳng theo mùa

Đừng vội ngờ mọi giống khế đều chua
Chớ vội tin quả cam nào cũng ngọt
Cây cối nhiều khi trái ý người trồng

Ta gìn giữ hoa văn, đàn đá, trống đồng
Có bàn tay bôi bẩn tường Văn Miếu
Rao linh hồn bán chịu
Vờ dâng huơng rình cướp chuông chùa!

Than thở mãi những điều nghịch lý
Sẽ là vô nghĩa thôi
Thì ta đặt những bài thơ trong trẻo
Lên cán cân cuộc đời


1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]