Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/01/2015 18:19

Bút nghiên lều chõng là thôi
Thảo nhanh bảy chữ lên giời thiên thanh
Chân quê - nộp quyển thơ tình
Trạng nguyên áo vải một mình vinh quy


1995

Câu 2 lấy ý thơ Nguyễn Bính: “Vạn lý tương tư vũ trụ tình”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]