Đêm ấy ở Nha Trang
Tình mà mà gặp bạn
Bữa khuya bày trên biển
Cả một mâm đầy trăng

Bia xuất khẩu Sài Gòn
Than đước nướng sò huyết
Mùi chanh thơm mùi quất
Bạn cười nhìn trẻ măng

Thế mà hai nhăm năm
Xa lâu mờ guơng mặt
Ngày vào trường đại học
Trang giáo trình xem chung

Chuyện mưa nắng công trường
Cả một thời đánh giặc
Bạn bè khắp Nam, Bắc
Giờ làm ăn ra sao

Có kỷ niệm hồ quên
Bất ngờ cùng nhớ lại
Đang chen lời sôi nổi
Chợt lại ngồi trầm ngâm...

Mừng nhau ly này nữa
Chúc chân cứng đá mềm
Bạn là người chừng mực
Sao bỗng cười rất vang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]