Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ đi sứ (656)

Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2020 14:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2020 14:45

丁丑在京得病感作

自揣才疏齒未強,
西槎今又泛重洋。
極知山海恩情重,
那管東西道路長。
萬里鐵城通異域,
十年牛渚憶淪彊。
黃華將命知何捕,
賴有嘉猷出廟堂。

 

Đinh Sửu tại kinh đắc bệnh cảm tác

Tự suỷ tài sơ xỉ vị cường,
Tây tra kim hựu phiếm trùng dương.
Cực tri sơn hải ân tình trọng,
Na quản đông tây đạo lộ trường.
Vạn lý Thiết thành thông dị vực,
Thập niên Ngưu chử ức luân cương.
Hoàng hoa tướng mệnh tri hà bộ,
Lại hữu gia du xuất miếu đường.

 

Dịch nghĩa

Tôi tự xét tài kém, còn chưa đứng tuổi
Nay lại vượt biển khơi đi sứ sang Tây
Rất biết ân tình nhà vua sâu nặng như non như biển
Đâu dám quản đường xa dặm thẳng từ đông sang tây
Sang Thiết thành là cõi lạ xa xôi muôn dặm
Vẫn nhớ Bến Nghé, vùng đất đai bị chìm đắm mười năm
Vâng mệnh đi sứ, biết có ích gì?
Chỉ trông nhờ vào mưu chước hay của triều đình


Năm Đinh Sửu (1877), triều đình cử Trần Bích San dẫn đầu một phái bộ sang Pháp để đáp lễ ngoại giao và thăm dò việc “đòi lại” Nam kỳ. Nhưng ông đã mất trước khi đi.

Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Nghĩ mình tuổi trẻ non tài
Rày vâng sứ mệnh ra ngoài trùng dương
Ơn vua trời biển khôn lường
Đông tây cách nẻo, dặm trường quản đâu
Muôn trùng nước lạ nối cầu
Mười năm Bến Nghé chạnh đau cõi bờ
Ích gì việc sứ bây giờ
Mưu hay chước lạ trông chờ ở trên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tự nghĩ tài non, tuổi chửa bao
Trùng dương muôn dặm sứ vua trao
Đã hay sông núi ân tình nặng
Há quản đông tây cách biệt nào
Bến Nghé mười năm chìm đắm hận
Thiết Thành muôn dặm xót xa sao
Lệnh trên đi sứ đâu suy tính
Mong mỏi triều đình có chước cao

15.00
Trả lời