Xa nhà đã sáu năm rồi
Con nhìn mây bạc phương trời xa xăm
Bỗng nghe báo mẹ vào thăm
Mẹ vào!
Mẹ vượt cả trăm núi đèo
Công nha rộn tiếng cười reo
Băng băng con chạy men theo Liễu đình
Mẹ ơi!
Mẫu tử thân tình!
Gương treo muôn thuở dáng hình nước non!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)