Mẹ chẳng sinh ra con
trong con luôn có mẹ
dẫu nay mẹ chẳng còn
dẫu khi con biệt thế


Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006