Công việc xong, về nghỉ
Hoa vàng bạn với ta
Pha trà xua cái ngủ
Mở tráp gọi vần thơ
Vợ ân cần hỏi chuyện
Con mảng chơi quên nhà
Chim bay về đâu nhỉ
Non xanh bóng ác tà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)