Hai khóm xuân huyên bóng đã tà
Trăm điều bối rối một mình ta
Lòng tơ xá nghĩ liều thân thiết
Giọt ngọc còn vương tủi nỗi nhà
Nước chảy hoa trôi đành phận bạc
Người đi kẻ ở nặng niềm xa
Ngậm cười chín suối dù riêng chút
Nào nghĩ gương tờ mấy chiếc thoa


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.