夢淡仙題詞十首其三一悲岐路

悲岐路,羊腸苦難度。
路艱未若奴心艱,
一折差時千折誤。
千折誤,悲岐路。

 

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 03 - Bi kỳ lộ

Bi kỳ lộ, dương trường khổ nan độ.
Lộ gian vị nhược nô tâm gian,
Nhất chiết si thì thiên chiết ngộ.
Thiên chiết ngộ, bi kỳ lộ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Đường chông gai, khúc khuỷu gập ghềnh thay
Khó đi chưa sánh lòng ta khó
Lỡ một lầm mười có ai hay
Có ai hay, đường chông gai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Tư Thuật

Đi lạc đường rồi
Ruột dê quanh quéo hỏi thăm ai!
Lạc đường đã khổ, lòng càng khổ
Sai một ly thành một dặm sai
Một dặm sai
Đi lạc đường rồi


Nguồn: Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 59
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời