Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2020 16:35

丙子春興

藥裏詩囊是夙緣,
舊年經過復新年。
春來不為從礬素,
病住何堪似樂天。
勳業頭顱羞對鏡,
風塵人世閱如川。
漁舟一葉橫江上,
昨夜蘆花何處邊。

 

Bính Tý xuân hứng

Dược lý thi nang thị túc duyên,
Cựu niên kinh quá phục tân niên.
Xuân lai bất vị tòng Phàn Tố,
Bệnh trú hà kham tự Lạc Thiên.
Huân nghiệp đầu lư tu đối kính,
Phong trần nhân thế duyệt như xuyên.
Ngư chu nhất diệp hoành giang thượng,
Tạc dạ lư hoa hà xứ biên.

 

Dịch nghĩa

Bọc thuốc, túi thơ (với ta) vốn có duyên từ trước
Năm trước qua đi, lại năm mới tới
Xuân tới, không thể theo được như nàng Phàn Tố
Ôm bệnh, sao có thể được như ông Lạc Thiên
[Nghĩ đến]sự nghiệp, cúi đầu soi gương mà xấu hổ
Trong gió bụi, đối người lướt đi như dòng sông [chảy mau]
Một lá thuyền câu quay ngang trên mặt sóng
Đêm qua, hoa lau đến bến bờ nào?


Bính Tý tức năm 1876.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Bọc thuốc, túi thơ duyên nợ trước,
Năm qua, giờ lại đón tân niên.
Sang xuân, không thể theo Phàn Tố,
Ôm bệnh, làm sao sánh Lạc Thiên!
Sự nghiệp, soi gương thêm hổ thẹn,
Kiếp trần, dòng nước chảy, triền miên!
Hoa lau đêm trước về đâu vậy?!
Mặt sóng quay ngang một lá thuyền!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bọc thuốc túi thơ vốn nợ duyên
Qua rồi năm cũ tiếp tân niên
Xuân về không thể như Phàn Tố
Bệnh tới làm sao tựa Lạc Thiên
Gió bụi đời người buồn nước chảy
Công danh sự nghiệp hổ soi gương
Thuyền câu một lá quay ngang sóng
Đêm trước bờ lau giạt gió sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời