Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2020 15:10

之昇平府守留別京中有人

拜別亭南樽酒間,
春風吹上海雲關。
英雄千古知心處,
九折征車自往還。

 

Chi Thăng Bình phủ thủ lưu biệt kinh trung hữu nhân

Bái biệt đình nam tôn tửu gian,
Xuân phong xuy thướng Hải Vân quan.
Anh hùng thiên cổ tri tâm xứ,
Cửu chiết chinh xa tự vãng hoàn.

 

Dịch nghĩa

Bái biệt nhau trong tiệc rượu phía nam đình
Gió xuân thổi [đưa người đi] lên phía cửa quan Hải Vân
Nơi mà xưa nay biết rõ gan dạ người anh hùng
[Chính là nơi] cỗ xe qua lại chín lần gấp khúc


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Am

Nam đình tiệc rượu tiễn chân
Gió đưa người tới Hải Vân trập trùng
Vượt xe chín khúc đường vòng
Biết nhau cái chí anh hùng là đây!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chia tay tiệc rượu đình nam
Gió xuân tiễn bước ải quan chập chùng
Xưa nay tỏ dạ anh hùng
Xe qua chín khúc đường vòng nơi đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời