Em trai đã có vợ
Em gái lấy chồng rồi
Xưa anh em đoàn tụ
Nay mỗi người một nơi
Ngước nhìn bầy chim nhạn
Bạn mây, gió ngang trời
Cúi xem đàn cá nhỏ
Giữa dòng lượn thảnh thơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)