Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 15:34

雜詩其四

吾弟已有婦,
吾妹已有夫。
夙昔兄及弟,
安知天一隅。
仰觀衡陽鴈,
風雲相匹儔。
府觀濠梁魚,
煙水群怡愉。

 

Tạp thi kỳ 4

Ngô đệ dĩ hữu phụ,
Ngô muội dĩ hữu phu.
Túc tích huynh cập đệ,
An tri thiên nhất ngung.
Ngưỡng quan Hành Dương nhạn,
Phong vân tương thất trù.
Phủ quan hào lương ngư,
Yên thuỷ quần di du.

 

Dịch nghĩa

Em trai ta đã có vợ
Em gái ta đã lấy chồng
Ngày trước thì anh anh em em
Nào đâu biết nay mỗi người một góc trời
Ngẩng trông chim nhạn ở núi Hành Dương
Cùng bầu bạn với mây gió
Cúi xem cá dưới hào, cừ
Cùng vui vầy với khói, nước


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Em trai đã có vợ
Em gái lấy chồng rồi
Xưa anh em đoàn tụ
Nay mỗi người một nơi
Ngước nhìn bầy chim nhạn
Bạn mây, gió ngang trời
Cúi xem đàn cá nhỏ
Giữa dòng lượn thảnh thơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà ta em gái, em trai,
Thất gia đôi lứa cả hai xong rồi.
Anh em ngày trước sum vầy,
Mà nay cách biệt phương trời xa xăm.
Hành Dương cánh nhạn mù tăm,
Tấm lòng chỉ biết bạn cùng gió mây.
Cúi xem đàn cá vui thay,
Giữa dòng nước biếc thảnh thơi lượn lờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời