Vừa chén đưa nhau đã chén mời
Nỗi lòng đâu biết nỗi lòng ai
Người về gối chiếc còn mờ bóng
Kẻ tựa người đông chẳng rỉ lời
Bờ liễu ngập ngừng trăng trước mặt
Vườn hoa êm lặng gió ngoài tai
Tình sâu lại có mưu sâu nữa
Kín miệng bình chi để chuyện cười


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.