Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2020 22:06

續題平庠對月飲茶詩後

齋門遊客食無魚,
梁玉先生富有餘。
飲罷茶甌今夜月,
來朝猶有一盤蔬。

 

Tục đề Bình Tường “Đối nguyệt ẩm trà” thi hậu

Trai môn du khách thực vô ngư,
Lương Ngọc tiên sinh phú hữu dư.
Ẩm bãi trà âu kim dạ nguyệt,
Lai triêu do hữu nhất bàn sơ.

 

Dịch nghĩa

[Nhà như] buồng chay, khách đến chơi ăn cơm không cá
Tiên sinh Lương Ngọc giàu có có thừa
Trăng sáng đêm nay, một bình trà uống cạn
Sớm mai vẫn còn hẳn một mâm rau


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Nhà chay, khách tới, cơm không cá
Lương Ngọc tiên sinh cũng khá giàu
Đêm sáng trăng này, trà uống hết
Sớm mai còn hẳn một mâm rau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà chay, cơm khách cá nào đâu,
Lương Ngọc tiên sinh thật khá giàu.
Trăng sáng bình trà thi uống hết,
Mai còn dư lại một mâm rau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời