Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2020 16:13

中乾夜寓

夜泊中乾春氣清,
夢殘人起正三更。
歌舂鄰嫗當風唱,
沽酒村翁負月行。
半壁吟蛩聲唧唧,
叢林語鳥聽嚶嚶。
泥鴻世界誰留柱,
昨日離杯酌帝城。

 

Trung Càn dạ ngụ

Dạ bạc Trung Càn xuân khí thanh,
Mộng tàn nhân khởi chính tam canh.
Ca thung lân ẩu đương phong xướng,
Cô tửu thôn ông phụ nguyệt hành.
Bán bích ngâm cung thanh tức tức,
Tùng lâm ngữ điểu thính anh anh.
Nê hồng thế giới thuỳ lưu trụ,
Tạc nhật ly bôi chước đế thành.

 

Dịch nghĩa

Đêm đậu thuyền lại bến Trung Càn, khí xuân trong sáng
Mộng tàn, trở dậy đã đúng canh ba
Tiếng hò giã gạo của cô gái trong xóm vút lên theo gió
Ông lão quê đội trăng đi bán rượu
Vách tường giun dế kêu ri rỉ
Trong rừng tiếng chim hót ríu ran
Ai có thể dừng lại mãi ở cõi đời rộng lớn này
Vừa mới hôm qua uống rượu chia tay ở kinh đô


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Am

Thuyền đêm đậu lại Trung Càn
Trời xuân mây nước một làn thanh thanh
Mộng tàn tỉnh giấc ba canh
Tiếng hò giã gạo thậm thình xóm bên
Thôn ông râu tóc như tiên
Đội trăng mang nậm đi tìm rượu ngon
Chân tường tiếng dế nỉ non
Rừng xa chim hót véo von đợi ngày
Có ai trụ mãi đời này
Hôm qua nâng chén chia tay đế thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân lành, đêm đậu bến Trung Càn,
Trở dậy canh ba lúc mộng tàn.
Ông lão đội trăng đem bán rượu,
Cô em giã gạo hát bên làng.
Bên tường giun dế kêu ri rỉ,
Trong núi chim ca giọng ríu ran.
Thế giới bao la ai trụ được?
Hôm qua tiễn rượu chốn Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời