御題留侯

雨雪韓仇寸舌鋒,
仙遊豈戀漢侯封。
如何強食人間穀,
不棄人間棄赤松。

 

Ngự đề Lưu hầu

Vũ tuyết hàn cừu thốn thiệt phong,
Tiên du khởi luyến Hán hầu phong.
Như hà cưỡng thực nhân gian cốc,
Bất khí nhân gian khí Xích Tùng.

 

Dịch nghĩa

Đem ba tấc lưỡi báo thù cho nước Hàn [với tài hùng biện] bời bời như mưa tuyết
[Xong việc rồi] bỏ đi chơi tiên, có màng gì việc phong hầu của nhà Hán
Nhưng sao lại còn gượng ăn thóc của người đời
Có bỏ cõi đời đâu, chỉ bỏ ông tiên Xích Tùng thôi


Lưu hầu tức Trương Lương, một mưu sĩ công thần bậc nhất của Hán Cao Tổ, đã giúp Hán phá Tần diệt Sở, lập nên cơ nghiệp, được phong hầu ở đất Lưu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Tấc lưỡi tung hoành báo quốc thù
Chơi tiên, đâu hám ấn phong hầu
Cớ sao vẫn cứ dùng cơm tục
Chỉ lánh tiên thôi, lánh tục đâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thù nước trả xong nhờ tấc lưỡi
Chơi tiên bỏ mặc tước hầu phong
Thóc người sao vẫn còn ăn nhỉ
Chẳng bỏ đời đâu, bỏ Xích Tùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời