30/01/2023 02:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngự đề Lưu hầu
御題留侯

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 15:59

 

Nguyên tác

雨雪韓仇寸舌鋒,
仙遊豈戀漢侯封。
如何強食人間穀,
不棄人間棄赤松。

Phiên âm

Vũ tuyết hàn cừu thốn thiệt phong[1],
Tiên du khởi luyến Hán hầu phong.
Như hà cưỡng thực nhân gian cốc,
Bất khí nhân gian khí Xích Tùng[2].

Dịch nghĩa

Đem ba tấc lưỡi báo thù cho nước Hàn [với tài hùng biện] bời bời như mưa tuyết
[Xong việc rồi] bỏ đi chơi tiên, có màng gì việc phong hầu của nhà Hán
Nhưng sao lại còn gượng ăn thóc của người đời
Có bỏ cõi đời đâu, chỉ bỏ ông tiên Xích Tùng thôi

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Tấc lưỡi tung hoành báo quốc thù
Chơi tiên, đâu hám ấn phong hầu
Cớ sao vẫn cứ dùng cơm tục
Chỉ lánh tiên thôi, lánh tục đâu
Lưu hầu tức Trương Lương, một mưu sĩ công thần bậc nhất của Hán Cao Tổ, đã giúp Hán phá Tần diệt Sở, lập nên cơ nghiệp, được phong hầu ở đất Lưu.

Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994
[1] Ba tấc lưỡi. Ông cha Trương Lương vốn làm tướng nước Hàn. Hàn bị Tần Thuỷ Hoàng diệt. Khi giúp Hán, Trương Lương có nói: “Ta đem ba tấc lưỡi làm thầy cho bậc đế giả”.
[2] Sau khi giúp Hán thành công, Trương Lương mượn tiếng theo tiên Xích Tùng, bỏ đi ngao du, không thiết lợi lộc công danh, nhằm tránh Hán Cao Tổ ngờ vực, hãm hại như đối với Hàn Tín.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Ngự đề Lưu hầu