Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: Trương Lương (9)

Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 13/04/2006 07:46, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/12/2009 18:49

Mưỡu:
Năm năm uốn lưỡi trong màn,
Một mình ơn Hán, nợ Hàn giả xong.

Hát nói:
Trương Lưu Hầu là Hàn công tử,
Dõi năm đời chung đỉnh đai cân.
Liều một dùi chưa giả nợ cố quân,
Uốn ba tấc lấy thân thờ Hán chúa.
Thuốc độc phun Tần lây đến Sở,
Mùi thơm ngậm Hán trún cho Hàn.
Trong năm năm gây một mối giang san,
Đền nợ trước ơn sau đều vẹn xóng.
Tràng phú quí xem bằng mây mỏng,
Túi Xích Tùng riêng đủng đỉnh mái Thanh Sơn.
Nhục vinh gác chuyện Tiêu, Hàn.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]