Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2020 20:52

偶占

偶占高秋數日閒,
菊籬開處共開顏。
燈前對奕來新月,
花下啣杯見曉山。
客夢已成倉海別,
鄉心惟逐白雲還。
珠街道路知何極,
回首高堂兩鬢班。

 

Ngẫu chiếm

Ngẫu chiếm cao thu sổ nhật nhàn,
Cúc ly khai xứ cộng khai nhan.
Đăng tiền đối dịch lai tân nguyệt,
Hoa hạ hàm bôi kiến hiểu sơn.
Khách mộng dĩ thành thương hải biệt,
Hương tâm duy trục bạch vân hoàn.
Châu nhai đạo lộ tri hà cực,
Hồi thủ cao đường lưỡng mấn ban.

 

Dịch nghĩa

Nhân mấy ngày nhàn rỗi cuối thu mà ngẫu tác
Nơi giậu hoa cúc nở [làm ta] cùng rạng tươi nét mặt
Đánh cờ trước đèn, trăng mới mọc đã đến
Nhắp chén dưới hoa, nhìn ngọn núi ban mai
Giấc mộng nơi đất khách đã thành nỗi cách biệt [như] biển xanh
Nỗi lòng quê chỉ còn ruổi theo đám mây trắng để trở về
Đường xá trên bờ sông Châu, biết đâu là cùng
Ngoảnh đầu nhớ mẹ cha, hai mái đầu đã bạc


Bài thơ trên được làm khi tác giả sang Quảng Đông (Trung Quốc).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Am

Ngày nhàn ngẫu hứng cuối thu chơi
Cúc thắm người tươi đẹp cả hai
Đèn sáng cuộc cờ, trăng mới hiện
Hoa cười nâng chén, núi ban mai
Mộng nơi đất khách trùng khơi gọi
Dạ nhớ quê nhà mây trắng trôi
Bờ bến sông Châu quanh quất quá
Song thân mái tóc điểm sương rồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày rỗi cuối thu dạ chợt vui
Giậu vàng tô rạng nét mày tươi
Cuộc cờ đèn tỏ liềm trăng hiện
Bên chén hoa cười bóng núi soi
Mộng khách mang mang sông biển cách
Quê nhà vời vợi áng mây trôi
Sông Châu đường sá xa bao mấy
Ngoảnh lại hai thân tóc bạc rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời