Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2020 09:05

望高平邊信

南海鯨鯢未即夷,
北門羽檄且交馳。
一州土地藏逋寇,
三月煙嵐頓遠師。
將略久聞唐椁李,
敵情遙似漢羌氐。
馬城望斷千山暗,
日日寒風剪戰衣。

 

Vọng Cao Bằng biên tín

Nam hải kình nghê vị tức di,
Bắc môn vũ hịch thả giao trì.
Nhất châu thổ địa tàng bô khấu,
Tam nguyệt yên lam đốn viễn si (sư).
Tướng lược cửu văn Đường Quách Lý,
Địch tình dao tự Hán Khương Chi.
Mã Thành vọng đoạn thiên sơn ám,
Nhật nhật hàn phong tiễn chiến y.

 

Dịch nghĩa

Chưa dẹp yên được lũ kình nghê ở biển Nam
Thư lông gà đã tới tấp qua lại cừa Bắc
Cả một châu, đất đai thành nơi ẩn náu của giặc cướp
Suốt ba tháng lam chướng mịt mùng, phải dừng lại quân viễn chinh
Bậc tướng giỏi, từ lâu đã nghe tiếng họ Quách, họ Lý đời Đường
Tình hình địch không khác gì quân Khương, quân Chi thời Hán
Ngàn non mờ tối đã che khuất thành Mã
Ngày ngày gió rét như cắt đứt chiến bào


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Bể Nam, cá dữ chưa yên hẳn
Ải Bắc, tờ thư lại nối nhau
Cướp náu một vùng hang ổ kín
Quân dừng ba tháng núi rừng sâu
Tướng tài dũng mãnh nghe oai đấy
Giặc dữ tung hoành có nhụt đâu
Thành Mã ngàn non che khuất nẻo
Ngày ngày, gió rét cắt chinh bào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cá dữ bể Nam chửa bặt tăm,
Tờ thơ ải Bắc nối đưa tin.
Một vùng thành quách rơi tay giặc,
Ba tháng rừng sâu bước viễn chinh.
Tướng giỏi tài ba đà biết tiếng,
Quân thù hung tợn lại thêm kinh.
Mã thành mù mịt ngàn non khuất,
Gió rét bời bời khổ chiến binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời