Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 16:54

雄王

故國從非恃甲兵,
休將神力詫人驚。
巴人已拾峰州去,
臺上君王醉未醒。

 

Hùng Vương

Cố quốc tòng phi thị giáp binh,
Hưu tương thần lực sá nhân kinh.
Ba nhân dĩ thập Phong Châu khứ,
Đài thượng quân vương tuý vị tinh.

 

Dịch nghĩa

Việc giữ vững nước, xưa nay chẳng trông cậy vào binh giáp
Đừng đem thần lực làm người ta khiếp sợ
Người Ba đã chiếm mất Phong Châu rồi
Trên đài, nhà vua vẫn say chưa tỉnh[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Chớ cậy giáp binh mưu giữ nước
Đừng đem thần lực doạ người ta
Châu Phong đã bị Thục cướp mất
Gác tía vua còn chửa tỉnh ra

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giữ nước sao không cậy giáp binh
Đừng khoe thần lực khiến người kinh
Thục Vương đã chiếm Phong Châu mất
Gác tía vua say chửa giật mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời