Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/04/2022 21:47 bởi tôn tiền tử
Phạm Đăng Phổ 笵登譜 là con thứ 5 của hoàng giáp Phạm Văn Nghị 笵文誼 (1805-1880), quê ở xã Tam Đăng, tổng An Trung, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, trấn Sơn Nam Hạ, nay là thôn Tam Quang, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông đỗ cử nhân khoa Kỷ Mão năm Tự Đức thứ 32 (1879). Năm sau, vào kinh thi hội, có cha đi theo, đến Thanh Hoá, cha bị đau nặng, ông phải trở về lo thuốc thang cho cha. Năm 1881, cha mất, ông cư tang 3 năm, tiếp đó thời cuộc biến đổi nên không thi hội nữa, cũng không ra làm quan và quyết không giao du với bọn quan lại làm tay sai cho giặc. Ông mở trường dạy học, gần xa đều nghe tiếng, học trò đến thọ giáo rất đông.