Tào Mạt (23/11/1930 - 13/4/1993) tên thật là Nguyễn Duy Thục, có lúc viết là Nguyễn Đăng Thục, sinh tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Ông tham gia các hoạt động cách mạng do Việt Minh tổ chức từ 1942, khi còn rất ít tuổi, tham gia cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 ở Hà Tây và là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1946, khi mới 16 tuổi. Tào Mạt đặc biệt yêu thích văn học Hán Nôm và chủ yếu tự học để nghiên cứu. Ông là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, mang quân hàm Đại tá.

Sở dĩ ông lấy bút danh Tào Mạt vì ông kính phục nhân vật Tào Mạt, viên tướng nước Lỗ thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, được ghi lại trong Sử ký Tư Mã Thiên và Đông Chu liệt quốc. Tướng Tào Mạt nổi tiếng với điển tích cầm chuỳ thủ đe doạ Tề Hoàn Công (vua nước Tề, khi đó…