Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/04/2022 16:55 bởi tôn tiền tử
Đỗ Bỉnh Thành 杜炳成 hiệu Hạc Cao 鶴皋, quê xã Quần Anh Hạ, huyện Hải Hậu, nay thuộc xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, con tiến sĩ Đỗ Phát. Ông đỗ giải nguyên cử nhân khoa Canh Ngọ niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1870), được bổ chức Giáo thụ Ninh Giang. Khi quân Pháp chiếm đóng quê hương, ông bỏ quan về nhà, quyết không cộng tác với giặc, giữ vững khí tiết tới khi mất.