Cơ sự làm trai uống kiếp sinh,
Đường đời trắc trở hận khôn bình.
Trăm năm cơ nghiệp, tôi nhoà lệ,
Tám nhánh gia môn, con trĩu tình.
Tuổi bốn chi Dần, hoa nở cánh,
Tháng ba ngày Mão, rượu nghiêng bình.
Một mai đạp đổ thành sầu nọ,
Nhờ đọc Quan Âm cứu khổ kinh.

tửu tận tình do tại